0612 - 2675991, 0612 - 2675998   biada-bih@gov.in

IA AURANGABAD Vacant List

Regional Office Patna, BIADA
Industrial Area, Aurangabad as on May 2018
Sl. # Plot No. Area (In Sq. Ft.)
1 NS – 7 4146
2 NS – 11 5780
3 C – 6 10000
4 C – 7 10000
Total Area in Sq.ft. 29926
Total Area in Acre 0.69